logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  21 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  29 มิถุนายน 2559
 • โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (อำเภอท่าลี่)
  3 พฤษภาคม 2559
 • โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (อำเภอวังสะพุง)
  3 พฤษภาคม 2559
 • แบบรายงานโครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ ปี 2559
  11 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ อำเภอวังสะพุง
  4 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ อำเภอท่าลี่
  4 มีนาคม 2559