logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  26 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  18 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  29 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  12 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  21 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สอบสัมภาษณ์)
  16 ธันวาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  16 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  1 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สอบสัมภาษณ์)
  30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2 กรกฎาคม 2564