logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 โดยจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) และประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมทั้งจัดตลาดชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย.710 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

18 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบ COVID 19
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ขอเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าช...
  19 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจ...
  26 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง