logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเลย (กบร.จังหวัดเลย)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเลย (กบร.จังหวัดเลย) ซึ่งมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับกรณีเอกสารขอออกโฉนดที่ดินในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้าม พ.ศ. 2487 เพื่อใช้ประโยชน์ของเรือนจำจังหวัดเลย เนื้อที่ 3,800 กว่าไร่

อัลบั้มภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบ COVID 19
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ขอเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าช...
  19 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจ...
  26 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง