logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำหรับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัย และ เพื่อการเกษตร

มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า ปี พ.ศ. 2565

ผู้ได้รับสิทธิ
- ต้องไม่มีค่าเช่าค้างชำระ
- หากมีค่าเช่าค้างชำระ ต้องชำระก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเว้นค่าปรับ

* หากผู้เช่าชำระค่าเช่า ปี พ.ศ. 2565 ไปแล้วให้ยกเว้นค่าเช่าในปี พ.ศ. 2566 แทน


สำหรับผู้เช่าอาคารราชพัสดุ และ ผู้เช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า จำนวน 3 เดือน (มีนาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2565)

ผู้ได้รับสิทธิ
- ต้องไม่มีค่าเช่าค้างชำระ
- หากมีค่าเช่าค้างชำระ ต้องชำระก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเว้นค่าปรับ

* หากผู้เช่าประสงค์จะร่วมโครงการฯ "ต้องมายื่นคำร้อง" ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หากผู้เช่าชำระค่าเช่าในช่วง 3 เดือนดังกล่าวแล้วให้ผลักค่าเช่าไปเดือนถัดไปแทน


ผู้เช่าประเภทอื่นหากประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการ ให้ยื่นหนังสือและชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียดผลประกอบการย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 – 2564) และอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ์เป็นรายกรณี ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

อัลบั้มภาพ

5 มกราคม 2565 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย
  29 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์เปิดจ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ...
  25 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที...
  1 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง