logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ขอเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าชุมชนต่างๆ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยขอเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าชุมชนต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 7 ณ ที่ราชพัสดุแปลงตลาดสดบ้านโพน (ติดกับ รพ.สต.บ้านโพน) ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ

19 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์จ่ายแลกเหรียญกาษปณ์ที่ระลึก โลหะสีขาวประเภทธรรมดา
  15 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบ COVID 19
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจ...
  26 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง