logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน

26 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No...
  28 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย เรื่องกา...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี ผู้อำนวยการส่วนจัการที่ราชพั...
  13 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง