logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี ผู้อำนวยการส่วนจัการที่ราชพัสดุ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี ผู้อำนวยการส่วนจัการที่ราชพัสดุ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2565 การพิจาณาให้ความเห็นชอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย เรื่อง การกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินของแผนงานประเมินราคาที่ดินในภูมิภาคและแผนงานการประเมินราคาที่ดินเพิ่มเติม กรณีแปลงที่ดินเกิดขึ้นใหม่และยังมิได้มีการกำหนดราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2566 และเรื่อง การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตที่ดินสายไฟแรงสูง และการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อของจังหวัดเลย

อัลบั้มภาพ

13 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No...
  28 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย เรื่องกา...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย เรื่อง ก...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง