logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  13 ธันวาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  25 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  20 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เรื่อง เปิดรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  12 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  14 มกราคม 2558
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ
  29 ธันวาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 ธันวาคม 2557