logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

อัลบั้มภาพ

3 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาร...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประ...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้สำ...
  9 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง