logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 7

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 7 โดยจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การขึ้นทะเบียนที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง รื้อถอน จำหน่าย และการขอใช้วัสดุที่รื้อถอนให้แก่ครูโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ณ ที่ราชพัสดุตลาดสดบ้านโพนแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย.710 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน

 

อัลบั้มภาพ

1 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 17 กันยายน 2563 นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พ...
  18 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง
 • วันที่ 12 กันยายน 263 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมเปิดโครงกา...
  14 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง
 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยนายสุทธิ...
  2 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง