logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้แนวทางการขอใช้ที่ราชพัสดุ ต่อคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 2

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่เลย  เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้แนวทางการขอใช้ที่ราชพัสดุ ต่อคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดเลย กรณีที่ คณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาใช้ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ลย.18 (เรือนจำโพนเหล็ก) ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื้อที่ีประมาณ 250 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬาแห่งชาติจังหวัดเลย (ขนาดใหญ่) ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย

อัลบั้มภาพ

15 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายว...
  6 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นท...
  4 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งท...
  29 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง