logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่เลย ได้เข้าให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่เลย ได้เข้าให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

อัลบั้มภาพ

10 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื...
  30 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด...
  8 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่เล...
  1 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง