logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมโครงการ “รักษ์เลย เที่ยวเลย @ ภูบ่อบิด"

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมโครงการ “รักษ์เลย เที่ยวเลย @ ภูบ่อบิด” โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว โครงการรักษ์เลย เที่ยวเลย @ ภูบ่อบิด เพื่อเป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลยที่มุ่งพัฒนาสร้างกลไกการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดเลยมากขึ้นตลอดจนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาดสวยงาม พร้อมต้อนรับและสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเลย

อัลบั้มภาพ

1 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื...
  30 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ร...
  10 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด...
  8 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง