logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำ ทุกวันจันทร์

นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

อัลบั้มภาพ

28 สิงหาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจก...
  26 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานหอการค้...
  26 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นท...
  25 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง