logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย โดยนางรติกร สว่างเพ็ชร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ใช้ที่ราชพัสดุแปลงลย. 150

นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย โดยนางรติกร สว่างเพ็ชร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย พร้อมคณะ ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ลย.150 (บางส่วน) ตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลเมืองเลย จังหวัดเลย เนื้อที่ประมาณ 1-0-00 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4

อัลบั้มภาพ

9 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาร...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประ...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมการประชุม...
  3 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง