logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเลย ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกผู้แทนและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาทุ่งนาเมี่ยง จังหวัดเลย ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 

อัลบั้มภาพ

1 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาร...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประ...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้สำ...
  9 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง