logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

อัลบั้มภาพ

6 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายว...
  6 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นท...
  4 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งท...
  29 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง