logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ  ประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้มาตรฐานสากล จำหน่าย - จ่ายแลกเหรียญ
วาระต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเลย อย่างมืออาชีพ ด้วยระบบที่ทันสมัย บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
20 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 2460 ครั้ง