logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ผู้ชนะประกวดราคา

  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างบ้านพักทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 4 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
    23 ตุลาคม 2557